Публичная оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

         

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам, фізичним особам – підприємцям, юридичним особам, які прийняли умови даного Договору публічної оферти, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, іменовані в подальшому як «Покупець»  та суб’єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець БЕРДИЧЕВСЬКИЙ АНТОН ВІТАЛІЙОВИЧ, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 2 174 000 0000 050938 від 11.02.2015), іменований в подальшому як «Продавець», укласти договір купівлі-продажу товарів, зображення/фотографії яких розміщені на відповідному на Веб-сайті berdichevski.com  надалі за текстом Договору «Веб-сайт» та визначає умови придбання такого Товару відповідно до встановлених Продавцем умовах.

 

1.Загальні положення

 

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти, згідно ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.

1.2. Умови цього Договору є однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець) згідно чинного законодавства України.

1.3. Прийняття умов цього Договору публічної оферти, здійснюється користувачем шляхом натискання на Веб – сайті berdichevski.com кнопки «Зарегистрироваться» та стає Покупцем Товару.

 

2.Терміни та визначення

 

2.1. «Продавець», який діє відповідно із законодавством України, оперує сайтом, розміщеним у мережі Інтернет за адресою  berdichevski.com.

2.2. Товар — зображення/фотографії виробу є пропозицією Продавця, які опубліковані на  Веб-сайті.

2.3. Покупець – фізична особа, яка отримує інформацію на Веб – сайті, розміщує свої замовлення та купує Товар, який представлений на Веб-сайті, для цілей не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа/фізична особа-підприємець.

2.4. Веб-сайт – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою  berdichevski.com і що містить всі ознаки публічної оферти з продажу Товару.

2.5. Замовлення – заявка Покупця, оформлена на Веб-сайті Продавця на придбання і доставку від його імені і за його дорученням замовленого Товару.

2.6. «Акцепт» – прийняття Покупцем пропозиції Продавця по придбанню Товару, зображення/ фотографії якого розміщені на Веб-сайті Продавця, шляхом натискання на сайті кнопки  «замовити/купити» додає Товар у віртуальний кошик та відправляє Замовлення.

2.7. Особистий кабінет на Веб-сайті Продавця, доступ до якого має Покупець, та в якому відображається його персональна інформація та історія здійснених ним Замовлень.

2.8. «Законодавство» – встановлені українським законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

2.9. «Недолік Товару» – будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред’являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем).

 

3.Предмет договору

 

3.1. Цей Договір визначає порядок взаємодії та умови продажу Продавцем Товару Покупцю, на підставі здійснених ним замовлень з купівлі Товарів що розміщені на відповідній Веб-сайті berdichevski.com. Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не перебуває під арештом, не є предметом спору, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Покупець приймає умови цього Договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Оформити замовлення», що виражає підтвердження (згоду) Покупця про ознайомлення з текстом цього Договору і згоду з його умовами. Заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди, позбавляє Інтернет-магазин від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього Договору і залишає право Інтернет-магазину скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

3.4. Продавець має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

 

4.Правила роботи з Сайтом

 

4.1. Покупець може переглядати вміст Веб – сайту, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

4.2. Реєстрація потрібна для створення особистого кабінету Покупця та в подальшому доступу Покупця до персоніфікованої інформації (історії здійснених замовлень) і надання додаткових можливостей роботи з Сайтом.

4.3.1. Покупець реєструючись на Веб – сайті вводить наступні дані:

  • Ім’я, прізвище
  • Адреса електронної пошти
  • Контактний номер телефону
  • Пароль

4.3.2. Покупець може передати особисті данні для реєстрації співробітнику інтернет-магазину в будь-якій формі, погодженій з  умовами Веб-сайту. В такому випадку Покупець погоджується, що співробітник інтернет-магазину виконає реєстрацію Покупця на Веб-сайті, та отримає доступ до паролю Покупця або встановить пароль на свій розсуд. Покупець може змінити пароль на Веб-сайті в Особистому кабінеті.

4.4. Покупець зобов’язується надати актуальну, дійсну, повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що залишається Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.

4.5. Після реєстрації на Сайті Покупцеві надається доступ до Особистого кабінету.

4.6. Покупець зобов’язується не повідомляти третім особам параметри доступу, вказані при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозри щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов’язується негайно повідомити про це Інтернет-магазину, надіславши електронного листа на електрону пошту  info@berdichevski.com.

4.7. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Веб-сайті під його обліковим записом і від його імені.

4.8. Продавець має право відмовити Покупцеві у користуванні послугами Веб-сайту Інтернет-магазину, якщо у останнього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінного поводження (наприклад, порушення умов цього договору, або інше).

4.9. Покупці Інтернет-магазину погоджуються дотримуватися законів України та норми поведінки, прийнятих в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись, розміщенням на сайті матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає і/або ущемляє честь, гідність та/або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Інтернет-магазину.

 

5.Права та обов’язки Продавця

 

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. виконувати умови даного Договору;

5.1.2. виконувати замовлення Покупця при умові надходження оплати від Покупця;

5.1.3. передати Покупцю Товар, обраний ним згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту та здійсненим оформленням Замовлення згідно умов даного Договору;

5.1.4. перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.

5.2. Продавець має право:

5.2.1. в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

 

6.Права та обов’язки Покупця

 

6.1. Покупець зобов’язаний:

6.1.1. своєчасно здійснити оплату і отримати замовлення Товару згідно умов цього Договору;

6.1.2. ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на Веб-сайті.

6.1.3. при отриманні Товару в особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту;

6.2.2. вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

 

7.Порядок оформлення Замовлення

 

7.1. Покупець здійснює оформлення Замовлення на Веб -сайті самостійно, шляхом додавання обраних Товарів у віртуальну корзину «Мої замовлення» і натиснувши кнопку «Оформити замовлення» або зробивши замовлення по електронній пошті  чи за номером телефону, що вказаний в розділі Контакти на Веб-сайту .

7.2. Строк оброблення/оформлення  Замовлення до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо Замовлення здійснено (відправлено) у вихідний або святковий день, то оброблення / оформлення замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

 

8.Порядок оплати

 

8.1. Ціна на Товар визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту. Оплата проводиться в національній валюті України – гривнях.

8.2. Ціна за цим Договором визначається шляхом додавання ціни всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний корзину.

8.3. Оплата замовлення здійснюється Покупцем  наступними способами:

8.3.1. за допомогою банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Продавця, за допомогою сервісу Lig pay;

8.3.2. накладним платежем при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України відповідно до місця здійснення замовлення Товару.

8.3.3. Кредитною карткою наступного типу: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic

Maestro.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї картки. При натисканні на сторінці Веб-сайту  у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ/КУПИТИ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

 

9.Порядок та умови доставки товару

 

9.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки відповідних служб з доставки («Нова пошта»). Порядок оплати та отримання Товару зазначений на сторінці  Оплата доставка .

9.2. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється службами з доставки, Компаніями-перевізниками,  Покупець підтверджує власним розписом у товаро-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару.

9.3. Продавець гарантує відвантаження Товару службі з доставки, Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації/накладної на Товар.

9.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причини, при доставці кур´єром Компанії-перевізника, Товар повертається в центр відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника вираховується із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, відправленого на e-mail: info@berdichevski.com із зазначенням номеру банківської картки або розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті грошові кошти.

9.5. Питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з’ясувати за контактними даними в розділі Контакти на Веб-сайті.

 

10.Порядок та умови повернення товару

 

10.1. Згідно ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару із врахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, що не підлягають обміну (поверненню).

10.2. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється відповідно до умов, що вказані в розділі Веб – сайту Оплата доставка з урахуванням правил та умов перевізника або кур’єра, які діють на території України відповідно до місця здійснення отримання Товару.

10.3. У разі наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його шляхом складання акту довільної форми.  Складений Акт має бути підписаний Покупцем та особою, що здійснила доставку Товару або Продавцем.

10.4. Виявлені недоліки, при можливості повинні бути зафіксовані Покупцем засобами фото-або відео зйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити представника Продавця, відповідального за оформлення замовлення на Товар про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення Товару, що містися на Веб – сайті Продавця.

10.5. Сторони Договору узгодили, що в разі недотримання вищевказаних у Розділі 10 цього Договору обов’язкових вимог, визнається отримання Покупцем Товару в належному стані та в повній комплектності.

 

11.Форс – мажорні обставини

 

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер.

11.2. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин.  Підтвердженням таких форс-мажорних обставин буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.4. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов’язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин.

11.5. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше двох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням/розірванням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин, Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

 

12.Відповідальність сторін, вирішення спорів

 

12.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

12.2. У випадку виникнення спорів, суперечок, вимог пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії складає 7 (сім) робочих днів, від дати її отримання. У спорах, пов’язаних із стягненням заборгованості з Покупця, дотримання претензійного порядку не потрібно.

12.3. Всі спори, розбіжності, вимоги, що виникають з цього Договору або в зв’язку з ним, в  тому числі що стосуються його виконання, порушення виконання, припинення або недійсності, підлягають вирішенню згідно з вимогами чинного законодавства України.

 

13.Конфіденційність і захист персональних даних

 

13.1. При реєстрації на Веб-сайті Покупець залишає персональні дані, зазначені в Розділі 4 цього договору.

13.2. Крім зазначених даних у Розділі 4  цього договору, Продавець отримує від Покупця наступну інформацію: про спосіб та адреси доставки Товару, інформацію про уподобання Товару Покупцем та іншу інформацію.

13.3. Надаючи свої персональні дані на Веб – сайті при реєстрації або оформленні Замовлення Покупець дає свою добровільну згоду (без додаткового повідомлення про це )на обробку та використання в тому числі і передачу своїх персональних даних без обмеження строку дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

13.4. Інформація, яка надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Продавцем про замовлення Товару, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

13.5. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання інформації особам, які діють на підставі договору з Продавцем  відносно виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства України.

13.6. Якщо Покупець не бажає, щоб Продавець продовжував обробляти персональні дані, то Покупцеві необхідно звернутися з відповідною заявою в службу підтримки, що розміщена в розділі Контакти Веб-сайті Продавця.

13.7 Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю вказаної інформації про Покупця або невідповідністю дійсності.

 

14.Інформаційні повідомлення

 

14.1. Реєструючись на Веб – сайті або оформляючи Замовлення, Покупець дає згоду на отримання інформаційних повідомлень/розсилок Продавця, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS), електронної пошти, Viber тощо.

14.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, для цього необхідно звернутися з заявою в службу підтримки що розміщена в розділі Контакти на веб- сайті Продавця.

 

15.Правила використання матеріалів, розміщених на Веб – сайті

 

15.1. Веб – сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення та інше.

15.2. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.

15.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Веб-сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажі чи уступки, створювати похідні продукти та ін.

 

16.Інші умови

 

16.1. Цей Договір укладено на території України і підпорядковується матеріальному праву України.

16.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього Договору не веде до недійсності Договору в цілому.

16.3. Продавець  має право вносити зміни в текст цього Договору за власним розсудом та у будь-який момент без попереднього повідомлення Покупців.  Актуальна (чинна) редакція Договору завжди на сторінці Договір публічної оферти на Веб-сайті berdichevski.com.

 

17.Реквізити Продавця.

 

Фізична особа підприємець

БЕРДИЧЕВСЬКИЙ АНТОН ВІТАЛІЙОВИЧ

21000, Вінницька область, м. Вінниця,

Вулиця Боженко, буд.40

ІПН: 3489311994

Платник єдиного податку 2 група

Контактний телефон: +380932020209

Рахунок IBAN UA 693052990000026202674295257

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Київ, Україна

МФО 305299

 

 

В данном магазине нет дисконтной программы.